Telefon: (+40344) 802 289
(+4) 0771 610 455
office@tattours.ro
Acasa |Despre noi|Informatii utile|Asigurari|Parteneri|Contact

Politica de confidentialitate

Ultima actualizare: Iunie 2018

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale administratorului tattours.ro , Tat Tours International SRL, cu sediul în România, Ploiesti, în calitate de operator de date, cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii, nr.25 Bl.A.7,  Romania. Puteti contacta operatorul de date scriind la adresa mentionata anterior sau prin e-mail la office@tattours.ro. Daca aveti intrebari cu privire la aceasta politica de confidentialitate, va rugam sa contactati operatorul de date.

Prin aceasta Politica de Confidentialitate definim  modul in care noi,Tat Tours International SRL, colectam, stocam si utilizam datele Dumneavoastra cu caracter personal atunci cand accesati sau interactionati cu website-ul nostru www.tattours..ro, si de unde obtinem sau colectam aceste date

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet tattours.ro . („Site-ul')

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, administratorul tattours.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / rezervare, în măsura în care ne contactați în acest fel sau prin inscrierea in baza de date a societatii pentru a primi informari de marketing cu privire la serviciile si produsele noastre, prin transmiterea cererilor in vederea inscrierii la evenimente (ex: targuri), când accesati site-ul nostru, unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor și altor tehnologii similare. Ce informatii colectam: nume, prenume, detalii contact: adresa si numar de telefon, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, IP, data nasterii,varsta copiilor,  numărul de înregistrare TVA (daca este cazul);

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Furnizarea datelor Dumneavoastra în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării, a consimțământului pentru prelucrarea datelor Dumneavostra în acest scop nu va avea urmări negative pentru Dumneavoastra.

Cum utilizăm datele Dumneavoastra: pentru scopuri de business și administrative (în special pentru a vă contacta și pentru a procesa comenzile pe care le plasați pe site-ul nostru), pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale, pentru a ne promova bunurile și serviciile noastre și în legătură cu drepturile și obligațiile noastre legale;
Cum sunt securizate datele Dumneavoastra.: prin utilizarea de soluții tehnice si organizatorice precum: stocarea de informatii pe servere securizate, criptarea transferurilor de date către și de la serverele noastre utilizând tehnologia SSL, permiterea accesului la datele Dumneavoastra personale doar când este necesar, criptarea datelor personale, criptarea e-mailurilor, pseudonimizarea și/sau anonimizarea datelor personale.

1.In scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor Dumneavoastra pentru acest scop are la bază interesul legitim al Tat Tours International SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site.

Furnizarea datelor Dumneavoastra  în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru Dumneavoastra.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Tat Tours Internaționa SRL  prelucrează datel Dumneavoastra cu caracter personal astfel:

1.    Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms, telefon), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Tat Tours International SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor Dumneavoastra pentru acest scop are la bază consimțământul Dumneavoastra, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularelor de rezervare sau pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor Dumneavoastra în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării, a consimțământului pentru prelucrarea datelor Dumneavostra în acest scop nu va avea urmări negative pentru Dumneavoastra

2.    Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența Dumneavoastra oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Tat Tours International SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor

comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor Dumneavoastra în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării, a consimțământului pentru prelucrarea datelor Dumneavostra în acest scop nu va avea urmări negative pentru Dumneavoastra

3.    Pentru respectarea obligatiilor legale legale (ex. pentru a mentine arhive contabile), sau orice altă bază legală pentru folosirea informațiilor (ex: consimtamant, obligatii contractuale, interese legitime)

Furnizarea datelor Dumneavoastra în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării, a consimțământului pentru prelucrarea datelor Dumneavostra în acest scop nu va avea urmări negative pentru Dumneavoastra

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, administratorul tattours.ro va prelucra datele Dumneavoastra cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus si in functie de obligatiile noastre legale (ex. pentru a mentine arhive contabile), sau orice altă bază legală pentru folosirea informațiilor (ex: consimtamant, obligatii contractuale, interese legitime).

Securizarea datelor Dumneavoastra: prin utilizarea de solutii tehnice si organizatorice precum: stocarea de informatii pe servere securizate, criptarea transferurilor de date catre si de la serverele noastre, permiterea accesului la datele Dumneavoastra personale doar cand este necesar, criptarea datelor personale, criptarea e-mailurilor

Folosirea cookie-urilor: folosim cookie-uri și tehnologii similare de colectare a informațiilor, precum esențiale, funcționale, analitice și cookie-uri de targetare. Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați politica noastră de cookie-uri aici: http://www.tattours.ro/p-Politica-de-cookies

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, administratorul tattours.ro poate dezvălui ( minimul necesar) datele Dumneavoastra  către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină tattours.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu parteneri de afaceri, contractuali, agentii touroperatoare, furnizorilor de servicii hoteliere, de transport, turistice,  firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

1.  Pentru administrarea Site-ului;

2. In situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a activitatii desfasurate de către Tat Tours International SRL prin intermediul Site-ului;

3.  Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

4.    Pentru  efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

5.    Pentru  transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

6.    Atunci  când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Datele Dumneavoastra nu sunt vandute catre parti terte. Dezvaluirea datelor despre utilizatori catre parti terte: minimul necesar pentru a ne indeplini obligatiile contractuale pe care le avem fata de Dumneavoastra. - furnizorilor de servicii hoteliere, de transport, turistice, pentru functionarea afacerii, pentru respectarea obligatiilor legale.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Tat Tours International SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Transferarea datelor Dumneavoastra personale in afara Spatiului Economic European se va face doar daca suntem obligati sa facem acest lucru prin lege sau in vederea executarii obligatiilor contractuale fata de Dumneavoastra. Atunci cand facem acest lucru, ne asiguram ca exista masuri de protectie adecvate, de exemplu: protectia datelor cu caracter personal catre partenerii din afara Uniunii Europene este reglementata prin clauze contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal din Comunitate catre tari terte.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

- dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Tat Tours International SRL , conform celor descrise în prezentul document;

- dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Tat Tours International SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

- dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Tat Tours International SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

- dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat'), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

a). Acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b). In cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c). In cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

d).In cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e). In cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

e). Datele  cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Tat Tours International SRL  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

- dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

-  persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

- prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

- operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatoruluiprevalează asupra celor ale persoanei vizate.

- dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:

 (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și

(ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către deținătorul website-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

-dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Tat Tours International SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Tat Tours International SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fieprelucrate în scop de marketing direct.

-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

-dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@tattours.ro .

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link https://www.tattours.ro/p-Politica-de-cookies